4:e generationens IT system är på väg! 4.0.

www.mbcint.se         mbcint.se  MBC International

Flyttning pågår!

Den nya generationen skapar nya kundnyttor och kan sänka Dina kostnader dramatiskt och skapa nöjda medarbetare.

Språnget från IT 3.0 till 4.0 är stort. Det gör att många företags affärsmodell hamnar i Byrackehörnet enligt Bostonmatrisen och behöver moderniseras. Historien har många exempel på företag ,som inte anpassat sig Därför kalla vi det Dödens hörn för att betona allvaret. Att  förnya är en fråga om överlevnad.

Det finns  7 nya IT-faktorer som skapar de nya möjligheterna att förnya affärsmodellen..

Är Du medveten om detta?

Det är som om Du skulle köpa en tjock-TV , istället för att köpa en platt TV. Ändå fortsätter företag att inhandla gamla system eller lappa och laga på dem.

Vem är Du?

Marknadens kunder  brukar indelas i en s.k Bellkurva

Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority eller Laggards.

Köper Du fortfarande nya tjockTV?

Då är du en Eftersläntrare, en Laggard. Tyvärr är det fortfarande många som startar redan föråldrade projekt.

Early Adopter är bättre, då utnyttjar man andras misstag och hinner före konkurrenterna.

Trendspaning.

MBC International och Lobalk bevakar hela tiden också It-trender, och studerar hur Innovators och Early Adopters bär sig åt och drar slutsatser om hur man skall införa det nya framgångsrikt och utvecklar metoder.

www.lobalk.se

De kostar  att installera och underhålla  de nuvarande systemen.

- Får Du först betala ett startavgift, sedan en månatlig avgift.

- Att antal konsulter behövs för att komma igång, dessa är allt annat än gratis.

- Det tar lång tid att få dem på plats, under tiden hinner mycket hända.

Exempel:

Polisen

Har just infört ett system som är långsammare än det förra. Som vanligt så är projektet överdraget.

Försvaret: 

Försvaret är i färd med att installera ett nytt affärssystem. Det har inte fungerat , vilket vållat hittills kostnader på en miljard. Det har kostat mycket redan och mycket mera innan de blir klara, om de nu blir det. Användarna är allt annat än förtjusta i systemet, och skulle helst vilja slippa det. Ändå så skall det tvingas in.

Du befinner Dig i en djup grop, så fortsätt att gräva! Fortsätt det blir för dyrt att starta om.

Behöver det vara så?

Nej MBC  gruppen  har lång erfarenhet av att installera IT-system, men också att ta hand om havererade projekt. MBC International behöver inte tjäna pengar på att hyra ut installationskonsulter i mängder. Vårt syfte är att Du skall skapa vinst med IT. genom att öka kundernas nytta.  IT för IT.s skull tycker inte  vi på MBC  är lönsamt. Vi hjälper Dig att förnya Ditt företag.

De nya systemen köps i lösvikt!

Inga startavgifter, Du betalar månatligen en låg avgift. Det behövs inga konsultmängder för att komma igång. Det sänker Dina kostnader dramatiskt, samtidigt så får Du nya nyttor som ökar Din konkurrenskraft. På våra kurser beskriver vi Vägen till molnet!

Vill du få exempel på de nya systemen!

Titta på  www.SalesForce.com och Workday..com

Framtiden är på väg, Hänger du med?

Varför uppfinna hjulet själv?

Ta istället del av MBCs  erfarenheter och metoder och spara dyrbar tid och undvika andras misstag! Vi levererar nya kunskaper med konsulttjänster och  utbildning basera på praktikfall.  Läs Lobalks blogg Länk finns till höger och titta på U-tube trailers

Med vänlig hälsning

MBC gruppen

Berndt Lobalk 070/5571027

berndt.lobalk@mbicnt.se

Nyckelord: upphandling, affärssystem, bedömning, jämförelser,konsulttjänster, utvärdering, utbildning, konferenser, seminarium, upphandlingskonsult. Big data, Fast data, MBC, MBC gruppen                  MBC International , Lobalk


Comments are closed.