Disruptions -

Disruptions skapas av ny teknologi

Vad  är det som skapar trender?        

Det är ny teknologi som förändrar värdekedjor (branscher) och befolkningstrender!
Ny  teknologi!

Vad som just nu är en av de drivande teknikerna är Internetrelaterat. Datorer och telekommunikation. Den nya tekniken erbjuder en ny lösning på en kundnytta! Ny teknik följer en s.k. S-kurva. Det tar ett tag innan den omfattas av alla.                           

Hur sprids då nya  innovationer? 

Två forskare.

Clayton M.Christensen och Geoffrey A. Moore är två forskare som i sina böcker tillhandahåller modeller för att förstå hur innovationer sprids och förändrar värdekedjor, 

Clayton har i sin bok The Innovators Solution studerat ett antal fall, och skapat uttrycket Low End Disruptions.Så här resonerar han. Över tiden utvecklas en befintlig teknik mot flera funktioner som en stigande diagonal linje och passerar  så småningom en “tillräckligt bra linje”.tid

Lägger man in kunderna som en normalfördelnings kurva så kommer hälften av kunderna att ligga över denna linje, men hälften av dem under linjen. En ny innovation brukar attackera under denna linje.(Den röda linjen)

Skype är ett  exempel.

Det är ett gratisprogram som gör det möjligt att kommunicera över Internet gratis. Det förutsätter att båda parter har en dator med inbyggd kamera och högtalare. Parterna kan då ringa varandra även över mobil och ha en telekonferens där båda parter kan se varandra också också visa varandra sina dataskärmar. Det kräver grundkunskaper om datorer. Kvalitén är si-så-där, men tillräckligt bra för sitt ändamål. De traditionella telebolagen kan ännu så länge inte erbjuda något liknande till rimligt pris. De är utsatta för en attack underifrån till lågt pris. Deras reaktion är att försöka stoppa utvecklingen, eftersom den hotar deras befintliga vinstgivande affärsmodell. Istället för att anpassa sig.

Från pirat till affär!

Jämför med nerladdningen av musik, egentligen ett nytt sätt att distribuera musik över nätet istället för via affärer, som efter inledande försök att stoppa den, utvecklades till en legal betaltjänst, Spotify. Värdekedjan förändras, grammofonaffärer ersätts av nya företag! Kunden var lära sig nya uppgifter! Studerar man en värdekedja från ax till limpa och mäter var i kedjans delar man tjänar pengar, så ser man att över tiden flyttar detta läge sig.

Det gäller att befinna sig på rätt ställe i kedjan över tiden.

Beklädnad

I de fabrikslokaler som rymde en av Sveriges största tillverkare av tyger, finns nu ett antal outlet-affärer, som säljer mode från olika varumärken både fysiskt men över nätet. Med stigande välstånd ökar efterfrågan. men också motiven för att köpa nyttorna i form av produkter eller tjänster. Om detta kan Du läsa mera!

Värdekedjelagar.

En “lag” är att funktioner som saknas uppstår av marknadskrafter och försvinner om de inte tillför värde!

Hur  gör man då en strategi?

Jo, beskriv hur hela värdekedjan ser ut f.n. enligt vår modell. I slutändan finns en eller flera kundnyttor som skapar efterfrågan.  Beskriv sedan hur den kan komma att utvecklas med ny teknologi.

Om vi återgår till Skype!

Vilka använder det? Kanske för att hålla kontakten över längre avstånd mellan bekanta eller mellan familjemedlemmar?

Vad Du kommer att upptäcka!

Vi har gjort många analyser! Av över 100 värdekedjor! Vad som brukar visa sig är att många företag är utsatt för low-end disruptions, men de har inte sett de nya konkurrenterna, eller ignorerar dem! På sidan 48 redovisar Christensen hundratals exempel på hur nya företag uppstått som slagit ut gamla. Kontakta oss gärna för ett samtal kring Ditt företags strategi! Du kan vara utsatt för en low-end disruption utan att veta om det!

 

Comments are closed.