Trender -hur?

Vad  är det som skapar trender?        

Det är ny teknologi som förändrar värdekedjor (branscher) och befolkningstrender. Under Läs mera behandlas detta ur olika synvinklar.

Comments are closed.