MBC’s erbjudande

MBC kan hjälpa Dig att bli lönsammare.

Vårt koncept som vi kallar Boardroom Scorecard, utnyttjar trender och utgår både från kundnytta och ägar- och styrelseperspektivet. Det kan hjälpa Dig att ställa om Ditt företags strategi så att Du kan öka kundnyttan, nå ökad tillväxt och öka företagets värdeskapande.

”I den nya konkurrensekonomin vinner inte de största, utan de snabbaste!”

Våra beprövade metoder bygger på erfarenheter från mer än 100 branscher och många omställningar. Det hjälper Ditt företag att ställa om till att skapa större kundnytta , ökad tillväxt, ökad kontant vinst och därmed ökat aktieägarvärde.

 

Aktuella trender 2021
Efterfrågan börjar mattas på stora marknader. Pandemin ställer till oreda. Den ökande dollarkursen pressar exportföretagen. Sverige har släpat efter i BNP-tillväxten. Nu gäller det att bli allt effektivare och sälja mera. Hur öka tillväxten?

 

- Från utbud- till efterfrågestyrd ekonomi. ( Från ”supply till demand”)
I allt fler marknader är utbudet större än efterfrågan vilket leder till stenhård konkurrens.
Från produkter och tjänster till “value propositions” att erbjuda kundnyttor
Det kräver nya marknadstrategier. Istället för produkt- och tjänste-erbjudanden gäller det att erbjuda kunder s.k valueproposition dvs ett antal nyttor. Framgångsrika företag vänder därför på sin produktutveckling och utgår ifrån attraktiva kundsegment. De studerar noga vilka nyttor som erbjuds av konkurrenterna och bestämmer sedan det egna nyttoerbjudandet.

Målkostnader Target costing

Det gamla sättet att kalkylera fungerar inte, dvs summera ett antal kostnader och sedan göra pålägg för vinst. Istället bör man utgå från förväntat marknadspris och från detta dra önskad vinst. Det som blir kvar är vad det får kosta att ta fram produkten! Det kallas för Target based costing! Målkostnaden

 - Dålig utveckling av börskursen fäller många VD:ar.
Det senaste året har ett antal VD:ar fått gå . Bakom det ligger aktiemarknadens besvikelse över att företagen inte förmått skapa tillväxt av aktieägarvärdet. Analytikerna bestämmer ett företags aktieägarvärde genom att till nuvärde diskontera ett företags förväntade kontanta vinst. Smarta företag inför därför en styrmodell som fokuserar på kundnytta och kontantvinst.

- Tillväxt krävs – kostnadsjakt räcker inte
Att bara fokusera på kostnadsjakt tillfredställer inte analytikerna, de vill se tillväxt, eftersom det påverkar diskonteringen av framtiden.

- Det behövs nya styrsystem som fokuserar värdeskapande
En genomläsning av de senaste årets börsföretags årsredovisningar visar att endast en tredjedel infört en s.k värdebaserad styrmodell som beaktar de nya förutsättningarna. Många VD:ar använder tyvärr en gammal modell, som förr eller senare kommer att leda till deras avgång. Det gäller att lära om snabbt, börsen är obarmhärtig. Andra har redan lärt om och kämpar med att ställa om företaget och använda nya kunskaper till att skapa större kundnytta och därmed öka den kontanta vinsten . Hur ser den nya modellen ut? Hur fungerar den? Det gäller att lära sig nya begrepp. Kontakta oss gärna för en presentation eller ett seminarium!

Comments are closed.