Konferenser!

Förnya Din professionella kompetens om de senaste trenderna.
MBC-gruppen ordnar ett antal konferenser.
- Dels som öppna konferenser i egen regi och i samarbete med andra arrangörer.
- Dels som beställningskurser internt i företag.

Öppna konferenser
i Stockholm om inte annat anges

Hur sänka Adminstrativt svinn?

Nyttorealisering av investeringar med Polett,
Hur använda Business Intelligence , CSF och KPI:er –
Hur sälja in och räkna hem IT-investeringar,
Företagskulturer – hur förändra,
Hur sänka IT-kostnader,
Ekonomisk analys och verksamhetsstyrning, – ej tidssatt
KPI nyckeltal för framtidsinriktad styrning,  – ej tidssatt
Giganternas kamp om molnet, – ej tidssatt

Företagsanpassad utbildning
Alla våra utbildningar kan erhållas skräddarsydda för just Ditt företag. Finns Dina behov utanför vårt nedanstående befintliga utbud har vi kompetens att arbeta fram nya utbildningar i samråd med Dig.

Företagsledning
- Skapa ökad tillväxt och kontant vinst
- Lär strategi och ekonomi med företagspel

Controller – ekonomi
Från backspegel till att se genom vindrutan
Hur öka kundlönsamheten med analytisk CRM ?
Hur controllern kan bli effektiv kommunikatör

CIO – IT-chefer
Hur lyckas som CIO ?
Hur lyckas med IT-projekt ?
Hur räkna hem IT-projekt ?
Hur sälja in IT-investeringar ?
Hur göra en CRM-strategi ?
Hur välja WiFi-strategi ?

Marknadsföring
Hur öka kundlönsamheten med analytisk CRM ?
Hur göra en CRM-strategi ?
Strategi för kundvård och servicemanagement

 

 

För förfrågan – kontakta direkt Berndt Lobalk
Telefon 070-5571027      

berndt.lobalk@mbcint.se

Comments are closed.